12 mayo 2011

Entrada gratuita no Aquarium Finisterrae o sábado 14 de maio dende as 6 da tarde ata as 12 da noite

[Ver nota en galego]—A xornada está englobada na iniciativa "Baixo as estrelas", un prólogo do Día nternacional dos Museos.
—O mércores 18 de maio, Día Internacional dos Museos, celebrarase xornada de portas abertas na Casa das Ciencias, na Domus e no Aquarium Finisterrae


Con motivo do Día Internacional dos Museos, e como actividade englobada nesta celebración, a entrada ao Aquarium Finisterrae será gratuíta o sábado 14 de maio dende as 6 da tarde ata as 12 da noite.

Esta tarde-noite gratuita no acuario é parte dun conxunto de actividades nos museos da Coruña, denominado Baixo as estrelas: descarga o programa completo (PDF, 385 KB)

Será unha oportunidade para visitar gratis a exposición “World Press Photo 2011”, coas mellores fotografías realizadas por fotoxornalistas de todo o mundo. E unha das últimas novidades do Acuario e estará alí ata o 26 de maio.

A Domus e a Casa das Ciencias manterán a súa actividade e horario habitual, pechando ás 7 da tarde.


Mércores 18 de maio, entrada gratuita nos tres museos
Ademáis, o próximo mércores 18 de maio, Día Internacional dos Museos, a xornada de portas abertas celebrarase nos tres Museos Científicos Coruñeses: a Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae.

As propostas da Casa das Ciencias inclúen a exposición "O asombro de Mr. Darwin", que recibe ao público no exterior do edificio con unha reprodución de Harriet, a tartaruga das Galápagos recollida por Darwin, así como os módulos interactivos de experiencias da primeira planta.

A Domus, ademáis das súas exposicións permanentes, presenta "Paisaxes neuronais", que mostra a través de 21 imaxes inéditas, realizadas con técnicas de vangarda por neurocientíficos de todo o mundo, a evolución do coñecemento do sistema nervioso desde tempos de Cajal ata hoxe.


Entrada gratuita en el Aquarium Finisterrae el sábado 14 de mayo desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche
—La jornada está englobada en la iniciativa "Bajo las estrellas", un prólogo del Día nternacional de los Museos.
—El miércoles 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se celebrará jornada de puertas abiertas en la Casa de las Ciencias, en la Domus y en el Aquarium Finisterrae


Con motivo del Día Internacional de los Museos, y como actividad englobada en esta celebración, la entrada al Aquarium Finisterrae será gratuita el sábado 14 de mayo desde las 6 de la tarde ata las 12 de la noche.

Esta tarde-noche gratuita en el acuario es parte de un conjunto de actividades en los museos de A Coruña, denominado Bajo las estrellas: descarga el programa completo (PDF, 385 KB)

Será una oportunidad para visitar gratis la exposición "World Press Photo 2011", con las mejores fotografías realizadas por fotoperiodistas de todo el mundo. Es una de las últimas novedades del Acuario y estará allí hasta el 26 de mayo.

La Domus y la Casa de las Ciencias mantendrán su actividad y horario habitual, cerrando a las 7 de la tarde.

Miércoles 18 de mayo, entrada gratuita en los tres museos
Además, el próximo miércoles 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, la jornada de puertas abiertas se celebrará en los tres Museos Científicos Coruñeses: la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae.

Las propuestas de la Casa de las Ciencias incluyen la exposición "El asombro de Mr. Darwin", que recibe al público en el exterior del edificio con una reproducción de Harriet, la tortuga de las Galápagos recogida por Darwin, así como los módulos interactivos de experiencias de la primera planta.

La Domus, además de sus exposiciones permanentes, presenta "Paisajes neuronales", que muestra a través de 21 imágenes inéditas, realizadas con técnicas de vanguardia por neurocientíficos de todo el mundo, la evolución del conocimiento del sistema nervioso desde tiempos de Cajal hasta hoy.