27 mayo 2011

A Domus acolle o luns 30 de maio unha conferencia sobre obesidade

Ver nota completa: español | galego


—"A obesidade, o buraco negro metabólico": Luns 30 de maio, ás 20:00

Os problemas da obesidade centrarán a próxima sesión do ciclo Luns con Ciencia, que se celebrará o próximo 30 de maio. "A obesidade, o buraco negro metabólico" é o título da charla, que será ofrecida polo Dr. Fernando Cordido, especialista en Endocrinoloxía e Nutrición do CHUAC.

O Dr. Cordido é catedrático de Endocrinoloxía e Nutrición do Departamento de Medicina da Universidade da Coruña. As súas liñas de investigación fundamentais son a obesidade e a neuroendocrinoloxía. Foi galardoado con 12 premios científicos, e é autor de numerosas publicacións, moitas das cales se citan en textos médicos de prestixio, como o Harrison Principles of Internal Medicine, ou o Williams Textbook of Endcrinology.


O III ciclo Luns con Ciencia está organizado polos Museos Científicos. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os transplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademais da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O Ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

30 de maio, ás 20:00
Domus
R/ Santa Teresa 1, A Coruña [cómo chegar?]


La Domus acoge el lunes 30 de mayo una conferencia sobre obesidad

—"La obesidad, el agujero negro metabólico": Lunes 30 de mayo, a las 20:00

Los problemas de la obesidad centrarán la próxima sesión del ciclo Lunes con Ciencia, que se celebrará el próximo 30 de mayo. "La obesidad, el agujero negro metabólico" es el título de la charla, que será ofrecida por el Dr. Fernando Cordido, especialista en Endocrinología y Nutrición del CHUAC.

El Dr. Cordido es catedrático de Endocrinología y Nutrición del Departamento de Medicina de la Universidad de A Coruña. Sus líneas de investigación fundamentales son la obesidad y la neuroendocrinología. Fue galardonado con 12 premios científicos, y es autor de numerosas publicaciones, muchas de las cuales se citan en textos médicos de prestigio, como el Harrison Principles of Internal Medicine, o el Williams Textbook of Endcrinology.

El III ciclo Lunes con Ciencia está organizado por los Museos Científicos. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaudables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidad de A Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El Ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

30 de mayo, a las 20:00
Domus
R/ Santa Teresa 1, A Coruña [cómo llegar?]25 mayo 2011

O Aquarium Finisterrae participará no proxecto europeo «Sea For Society»

Ver nota completa: español | galego


—O programa está financiado con cargo aos fondos do FP7 e xestionado pola Dirección Xeral de Investigación e Innovación da Comisión Europea

O obxectivo do proxecto «Sea For Society» é promover, organizar e poñer en práctica actividades que permitan a diferentes axentes e ao público dialogar sobre os problemas e cuestións claves do uso do océano como fonte de recursos. Participan 21 institucións de 11 países. No Estado español, participamos os Museos Científicos Coruñeses e o Instituto Español de Oceanografía (Centro de A Coruña).

A financiación total ascende a 4.259.094 euros para un periodo de 42 meses. Ademais dos gastos con cargo ao capítulo xeral, ao Aquarium Finisterrae corresponderanlle 233.754 euros para organizar actividades de educación, o que contribuirá de xeito decisivo a manter seu programa educativo durante os próximos catro anos.


El Aquarium Finisterrae participará en el proyecto europeo «Sea For Society»
—El programa está financiado con cargo a los fondos del FP7 y gestionado por la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea
El objetivo del proyecto «Sea For Society» es promover, organizar y poner en práctica actividades que permitan a diferentes agentes y al público dialogar sobre los problemas y cuestiones claves del uso del océano como fuente de recursos. Participan 21 instituciones de 11 países. En el Estado español, participamos los Museos Científicos Coruñeses y el Instituto Español de Oceanografía (Centro de A Coruña).

La financiación total asciende a 4.259.094 euros para un periodo de 42 meses. Además de los gastos con cargo al capítulo general, al Aquarium Finisterrae le corresponderán 233.754 euros para organizar actividades de educación, lo que contribuirá de manera decisiva a mantener su programa educativo durante los próximos cuatro años.


20 mayo 2011

Charla sobre a obesidade o luns 23 de maio, na Domus, dentro do ciclo Luns con Ciencia

Ver nota completa: español | galego


—"Do home primitivo ao home obeso"

Este é o título da charla que ofecerá o Dr. Ovidio Vidal, xefe do Servizo de Endocrinoloxía do CHUAC. Na súa longa e recoñecida traxectoria como endocrinólogo, o Dr. Vidal acadou catro premios de investigación en congresos nacionais, foi presidente da Federación Española de Asociaciones de Educadores en Diabetes e do Comité de Expertos para o tratamento optimizado da diabetes tipo I do Ministerio de Sanidad, entre moitas outras actividades desempeñadas. Ademais, actualmente é membro da Comisión Asesora de Diabetes da Xunta de Galicia.

O III ciclo Luns con Ciencia está organizado polos Museos Científicos Coruñeses. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os transplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

23 de maio, ás 20:00
Domus
Santa Teresa 1, 15002 A Coruña [como chegar?]


Charla sobre la obesidad el lunes 23 de mayo, en la Domus, dentro del ciclo «Lunes con Ciencia»

—"Del hombre primitivo al hombre obeso"

Este es el título de la charla que ofecerá el Dr. Ovidio Vidal, jefe del Servicio de Endocrinología del CHUAC. En su larga y reconocida trayectoria como endocrinólogo, el Dr. Vidal consiguió cuatro premios de investigación en congresos nacionales, fue presidente de la Federación Española de Asociaciones de Educadores en Diabetes y del Comité de Expertos para el tratamiento optimizado de la diabetes tipo I del Ministerio de Sanidad, entre muchas otras actividades desempeñadas. Además, actualmente es miembro de la Comisión Asesora de Diabetes de la Xunta de Galicia.

El III ciclo Lunes con Ciencia está organizado por los Museos Científicos Coruñeses. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaudables y la obesidad. Por eso, ademáis de la colaboración de la Universidad de A Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

23 de mayo, a las 20:00
Domus
Santa Teresa 1, 15002 A Coruña [¿cómo llegar?]17 mayo 2011

Os Museos Científicos Coruñeses celebran o Día Internacional dos Museos

Ver nota completa: español | galego


—O martes 18 de maio, con motivo do Día Internacional dos Museos, celebrarase unha xornada de portas abertas na Casa das Ciencias, na Domus e no Aquarium Finisterrae

Será unha oportunidade para visitar gratis a exposición “World Press Photo 2011”, coas mellores fotografías realizadas por fotoxornalistas de todo o mundo. E unha das últimas novidades do Aquarium Finisterrae e estará alí ata o 26 de maio.

As propostas da Casa das Ciencias inclúen a exposición "O asombro de Mr. Darwin", que recibe ao público no exterior do edificio con unha reprodución de Harriet, a tartaruga das Galápagos recollida por Darwin, así como os módulos interactivos de experiencias da primeira planta.

A Domus, ademáis das súas exposicións permanentes, presenta "Paisaxes neuronais", que mostra a través de 21 imaxes inéditas, realizadas con técnicas de vangarda por neurocientíficos de todo o mundo, a evolución do coñecemento do sistema nervioso desde tempos de Cajal ata hoxe.Los Museos Científicos Coruñeses celebran el Día Internacional de los Museos
—El miércoles 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se celebrará jornada de puertas abiertas en la Casa de las Ciencias, en la Domus y en el Aquarium Finisterrae

Será una oportunidad para visitar gratis la exposición "World Press Photo 2011", con las mejores fotografías realizadas por fotoperiodistas de todo el mundo. Es una de las últimas novedades del Aquarium Finisterrae y estará allí hasta el 26 de mayo.

Las propuestas de la Casa de las Ciencias incluyen la exposición "El asombro de Mr. Darwin", que recibe al público en el exterior del edificio con una reproducción de Harriet, la tortuga de las Galápagos recogida por Darwin, así como los módulos interactivos de experiencias de la primera planta.

La Domus, además de sus exposiciones permanentes, presenta "Paisajes neuronales", que muestra a través de 21 imágenes inéditas, realizadas con técnicas de vanguardia por neurocientíficos de todo el mundo, la evolución del conocimiento del sistema nervioso desde tiempos de Cajal hasta hoy.


12 mayo 2011

Entrada gratuita no Aquarium Finisterrae o sábado 14 de maio dende as 6 da tarde ata as 12 da noite

Ver nota completa: español | galego


—A xornada está englobada na iniciativa "Baixo as estrelas", un prólogo do Día nternacional dos Museos.
—O mércores 18 de maio, Día Internacional dos Museos, celebrarase xornada de portas abertas na Casa das Ciencias, na Domus e no Aquarium Finisterrae


Con motivo do Día Internacional dos Museos, e como actividade englobada nesta celebración, a entrada ao Aquarium Finisterrae será gratuíta o sábado 14 de maio dende as 6 da tarde ata as 12 da noite.

Esta tarde-noite gratuita no acuario é parte dun conxunto de actividades nos museos da Coruña, denominado Baixo as estrelas: descarga o programa completo (PDF, 385 KB)

Será unha oportunidade para visitar gratis a exposición “World Press Photo 2011”, coas mellores fotografías realizadas por fotoxornalistas de todo o mundo. E unha das últimas novidades do Acuario e estará alí ata o 26 de maio.

A Domus e a Casa das Ciencias manterán a súa actividade e horario habitual, pechando ás 7 da tarde.


Mércores 18 de maio, entrada gratuita nos tres museos
Ademáis, o próximo mércores 18 de maio, Día Internacional dos Museos, a xornada de portas abertas celebrarase nos tres Museos Científicos Coruñeses: a Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae.

As propostas da Casa das Ciencias inclúen a exposición "O asombro de Mr. Darwin", que recibe ao público no exterior do edificio con unha reprodución de Harriet, a tartaruga das Galápagos recollida por Darwin, así como os módulos interactivos de experiencias da primeira planta.

A Domus, ademáis das súas exposicións permanentes, presenta "Paisaxes neuronais", que mostra a través de 21 imaxes inéditas, realizadas con técnicas de vangarda por neurocientíficos de todo o mundo, a evolución do coñecemento do sistema nervioso desde tempos de Cajal ata hoxe.


Entrada gratuita en el Aquarium Finisterrae el sábado 14 de mayo desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche
—La jornada está englobada en la iniciativa "Bajo las estrellas", un prólogo del Día nternacional de los Museos.
—El miércoles 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se celebrará jornada de puertas abiertas en la Casa de las Ciencias, en la Domus y en el Aquarium Finisterrae


Con motivo del Día Internacional de los Museos, y como actividad englobada en esta celebración, la entrada al Aquarium Finisterrae será gratuita el sábado 14 de mayo desde las 6 de la tarde ata las 12 de la noche.

Esta tarde-noche gratuita en el acuario es parte de un conjunto de actividades en los museos de A Coruña, denominado Bajo las estrellas: descarga el programa completo (PDF, 385 KB)

Será una oportunidad para visitar gratis la exposición "World Press Photo 2011", con las mejores fotografías realizadas por fotoperiodistas de todo el mundo. Es una de las últimas novedades del Acuario y estará allí hasta el 26 de mayo.

La Domus y la Casa de las Ciencias mantendrán su actividad y horario habitual, cerrando a las 7 de la tarde.

Miércoles 18 de mayo, entrada gratuita en los tres museos
Además, el próximo miércoles 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, la jornada de puertas abiertas se celebrará en los tres Museos Científicos Coruñeses: la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae.

Las propuestas de la Casa de las Ciencias incluyen la exposición "El asombro de Mr. Darwin", que recibe al público en el exterior del edificio con una reproducción de Harriet, la tortuga de las Galápagos recogida por Darwin, así como los módulos interactivos de experiencias de la primera planta.

La Domus, además de sus exposiciones permanentes, presenta "Paisajes neuronales", que muestra a través de 21 imágenes inéditas, realizadas con técnicas de vanguardia por neurocientíficos de todo el mundo, la evolución del conocimiento del sistema nervioso desde tiempos de Cajal hasta hoy.


06 mayo 2011

O Aquarium Finisterrae convértese en adega submarina para o viño Ribeiro máis apreciado no mundo

Ver nota completa: español | galego


—O pasado xoves 5 de maio tivo lugar a colocación de tres botellas de viño Ribeiro, das adegas de Emllio Rojo, colleita de 2009, no interior do tanque da sala Nautilus.


As botellas de viño ribeiro de Emilio Rojo colocadas na sala Nautilus do Aquarium Finisterrae permanecerán ata decembro deste ano nesas augas procedentes do océano Atlántico. Coa experiencia se trata de comprobar o proceso de maduración do viño nunhas peculiares condicións ambientais.

Este famoso viticultor galego adoita cubrir con terra algunhas das súas botellas e deixar que así madure o viño, pero nesta ocasión decidiu cambiar de medio físico para contrastar os resultados.


Emilio Rojo é un enxeñeiro que abandonou a súa carreira nunha multinacional tecnolóxica polo cultivo das viñas. O seu viño pódese atopar nas cartas dalgúns dos mellores restaurantes de España e do mundo. En 1987 sacou ao mercado a súa primeira colleita, embotellou 5.000 unidades. Agora vende todo o que embotella, e hai cupos. Das 800 caixas (de 12 botellas) que adoita producir, a EE.UU. correspóndenlle unhas 50 caixas, as mesmas que a Alemaña.


El Aquarium Finisterrae se convierte en bodega submarina para el vino Ribeiro más apreciado en el mundo


—El pasado jueves 5 de mayo tuvo lugar la colocación de tres botellas de vino Ribeiro, de las bodegas de Emllio Rojo, cosecha de 2009, en el interior del tanque de la sala Nautilus.

Las botellas de vino ribeiro de Emilio Rojo colocadas en la sala Nautilus del Aquarium Finisterrae permanecerán hasta diciembre de este año en esas aguas procedentes del océano Atlántico. Con la experiencia se trata de comprobar el proceso de maduración del vino en unas peculiares condiciones ambientales.

Este famoso viticultor gallego suele cubrir con tierra algunas de sus botellas y dejar que así madure el vino, pero en esta ocasión decidió cambiar de medio físico para contrastar los resultados.
Emilio Rojo es un ingeniero que abandonó su carrera en una multinacional tecnológica por el cultivo de las viñas. Su vino se puede encontrar en las cartas de algunos de los mejores restaurantes de España y del mundo. En 1987 sacó al mercado su primera cosecha, embotelló 5.000 unidades. Ahora vende todo lo que embotella, y hay cupos. De las 800 cajas (de 12 botellas) que suele producir, a EE.UU. le corresponden unas 50 cajas, las mismas que a Alemania.


Charla sobre exercicio físico e corazón, o 9 de maio no ciclo "Luns con ciencia"

Ver nota completa: español | galego


—Conferencia: "Exercicio físico, deporte e corazón. Podemos previr?"

Ese é o tema da próxima sesión do ciclo Luns con Ciencia, que se celebrará o próximo 9 de maio. A charla será ofrecida polo Dr. Lorenzo Monserrat, director da Unidade de Cardiopatías Familiares do CHUAC.

O Dr. Monserrat desenvolve unha destacado labor investigadora no Servizo Galego de Saúde, centrada sobre todo na clínica e xenética de alteracións relacionadas co corazón, realizando estudos e seguimento en máis de 800 familias nas que aparecen este tipo de problemas xeración tras xeración. É ademais fundador e director científico de Health in Code, compañía dedicada ao diagnóstico e consello xenético de cardiopatías.


O III ciclo Luns con Ciencia está organizado polos Museos Científicos. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os transplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O Ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

9 de maio
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horasCharla sobre ejercicio físico y corazón, el 9 de mayo en el ciclo "Lunes con ciencia"


—Conferencia: "Ejercicio físico, deporte y corazón. ¿Podemos prevenir?"

Ese es el tema de la próxima sesión del ciclo Lunes con Ciencia, que se celebrará el próximo 9 de mayo. La charla será ofrecida por el Dr. Lorenzo Monserrat, director de la Unidad de Cardiopatías Familiares del CHUAC.

El Dr. Monserrat desarrolla una destacada labor investigadora en el Servicio Gallego de Salud, centrada sobre todo en la clínica y genética de alteraciones relacionadas con el corazón, realizando estudios y seguimiento en más de 800 familias en las que aparecen este tipo de problemas generación tras generación. Es además fundador y director científico de Health in Code, compañía dedicada al diagnóstico y consejo genético de cardiopatías.

El III ciclo Lunes con Ciencia está organizado por los Museos Científicos. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaudables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidad de A Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El Ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

9 de mayo
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas


04 mayo 2011

O sábado 7 de maio, XVI Día da Ciencia na Rúa no Parque de Santa Margarita

Ver nota completa: español | galego


—Preto de 800 estudantes e profesores de 23 centros educativos, así como membros de numerosas entidades encherán con actividades as 29 carpas e espazos de lecer instalados nas inmediacións da Casa das Ciencias
—Os Museos Científicos Coruñeses súmanse ao Día da Ciencia na Rúa con xornada de portas abertas desde as 11 da mañá

Un ano máis os alumnos e profesores de centros escolares serán os protagonistas desta festa da ciencia, que se desenvolverá en 29 carpas instaladas ao aire libre no coruñés Parque de Santa Margarita. Experiencias para demostrar como facer que un líquido adopte forma esférica, un sistema periódico interactivo, foguetes de auga, modelos de cociñas solares e outros aparellos utilizando enerxía renovable, maquetas de circuítos eléctrico, un itinerario polo parque para recoñecer árbores, experiencias para ver como funciona o encéfalo, serán algunhas das numerosas propostas dos estudantes.


XVI Día da Ciencia na Rúa
Sábado 7 de maio de 2011
Parque de Santa Margarita
(A Coruña)
De 11 da mañá a 7 da tarde
Co patrocinio de NOVACAIXAGALICIA

Descarga:
Plano (PDF, 832 KB)
Programa completo (PDF, 1.8 MB)O Día da Ciencia na Rúa, que organiza por décimo sexto ano consecutivo a Asociación de Amigos da Casa das Ciencias e os Museos Científicos Coruñeses, e que está patrocinado por Novacaixagalicia, reunirá nesta convocatoria a 23 centros educativos da Coruña, Betanzos, Cambre, Oleiros, Culleredo, Ribadeo e Carballo.

A Universidade da Coruña terá unha destacada representación con programas de actividades presentados por profesores e alumnos das facultades de Informática e Ciencias. Outra das entidades que participarán son o Instituto Español de Oceanografía, que presentará na súa sede do Paseo Marítimo, actividades relacionadas coas campañas e investigacións que realiza e mostraxes biolóxicas de peixes; a Agrupación Astronómica Ío, que disporá telescopios para a observación do ceo; ou as Bibliotecas Municipais da Coruña, que presentarán actividades do Club de Ciencia e Investigación.

Ademáis, e por primeira vez, contarase coa participación da Fundación Barrié, que desenvolverá na súa carpa no Parque experimentos relacionados coa genética, xogos co computador e presentará o seu proxecto para a conservación dos morcegos.

Entrada gratuita aos tres museos
A Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae súmanse á festa con xornada de portas a abertas e actividades nas súas instalacións. O Planetario da Casa das Ciencias presentará unha maratón de programas de planetario, con pases ás 11, 12, 13, 16, 17 e 18 horas.

Na Domus celebraranse dous campionatos de Powermind ás 12:30 e 17:30 horas, un xogo no que gaña quen máis se relaxa. Ademais pode visitarse a nova exposición "Paisaxes Neuronais", que mostra a través de 21 imaxes inéditas, realizadas con técnicas de vangarda por neurocientíficos de todo o mundo, a evolución do coñecemento do sistema nervioso desde tempos de Cajal ata hoxe.

E no Aquarium, o público poderá ver como se dá para comer ás focas nas súas dúas comidas diarias, as 12 e as 17 horas, participar nun taller de bioloxía da Charca das Caricias (13 e 16 horas), ou unha sesión en directo na Oceanosfera (12:30 e 18 horas). É tamén unha boa ocasión para coñecer a Zona-i, o novo espazo no que os visitantes poderán recibir información, realizar actividades, e sobre todo votar e opinar sobre cuestións científicas que afectan á súa vida cotiá, empregando cunha infraestrutura moderna, utilizando ferramentas tecnolóxicas e dixitais. Ademáis, no Aquarium , está estes día "World Press Photo 2011", a exposición das mellores fotografías realizadas por fotoxornalistas de todo o mundo.

O desfile de cabezudos de famosos científicos, que nesta ocasión irán acompañados de malabaristas, un concerto da Banda Municipal (12 horas) xogos, concursos e moitos outros entretementos completarán esta xornada festiva no Parque de Santa Margarita.


El sábado 7 de mayo, «XVI Día de la Ciencia en la Calle» en el Parque de Santa Margarita

—Cerca de 800 estudiantes y profesores de 23 centros educativos, así como miembros de numerosas entidades llenarán con actividades las 29 carpas y espacios de ocio instalados en las cercanías de la Casa de las Ciencias
—Los Museos Científicos Coruñeses se suman al Día de la Ciencia en la Calle con jornada de puertas abiertas desde las 11 de la mañana


Un año más los alumnos y profesores de centros escolares serán los protagonistas de esta fiesta de la ciencia, que se desarrollará en 29 carpas instaladas al aire libre en el coruñés Parque de Santa Margarita. Experiencias para demostrar como hacer que un líquido adopte forma esférica, un sistema periódico interactivo, cohetes de agua, modelos de cocinas solares y otros aparatos utilizando energía renovable, maquetas de circuitos eléctrico, un itinerario por el parque para reconocer árboles, experiencias para ver como funciona el encéfalo, serán algunas de las numerosas propuestas de los estudiantes.


XVI Día de la Ciencia en la Calle
Sábado 7 de mayo de 2010
Parque de Santa Margarita
(A Coruña)
De las 11 de la mañana a las 7 de la tarde
Con el patrocinio de NOVACAIXAGALICIA

Descarga:
Plano (PDF, 832 KB)
Programa completo (PDF, 1.8 MB)

El Día de la Ciencia en la Calle, que organiza por decimosexto año consecutivo la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias y los Museos Científicos Coruñeses, y que está patrocinado por Novacaixagalicia, reunirá en esta convocatoria a 23 centros educativos de A Coruña, Betanzos, Cambre, Oleiros, Culleredo, Ribadeo y Carballo.

La Universidade da Coruña tendrá una destacada representación con programas de actividades presentados por profesores y alumnos de las facultades de Informática y Ciencias. Otra de las entidades que participarán son el Instituto Español de Oceanografía, que presentará en su sede del Paseo Marítimo, actividades relacionadas con las campañas e investigaciones que realiza y muestreos biológicos de peces; la Agrupación Astronómica Ío, que dispondrá telescopios para la observación del cielo; o las Bibliotecas Municipales de A Coruña, que presentarán actividades del Club de Ciencia e Investigación.

Además, y por primera vez, se contará con la participación de la Fundación Barrié, que desarrollará en su carpa en el Parque experimentos relacionados con la genética, juegos con el ordenador y presentará su proyecto para la conservación de los murciélagos.

Entrada gratuita a los tres museos
La Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae se suman a la fiesta con jornada de puertas a abiertas y actividades en sus instalaciones. El Planetario de la Casa de las Ciencias presentará una maratón de programas de planetario, con pases a las 11, 12, 13, 16, 17 y 18 horas.

En la Domus se celebrarán dos campeonatos de Powermind a las 12:30 y 17:30 horas, un juego en el que gana quien más se relaja. Además puede visitarse la nueva exposición "Paisajes Neuronales", que muestra a través de 21 imágenes inéditas, realizadas con técnicas de vanguardia por neurocientíficos de todo el mundo, la evolución del conocimiento del sistema nervioso desde tiempos de Cajal hasta hoy.

Y en el Aquarium, el público podrá ver cómo se da de comer a las focas en sus dos comidas diarias, las 12 y las 17 horas, participar en un taller de biología de la Charca de las Caricias (13 y 16 horas), o una sesión en directo en la Oceanosfera (12:30 y 18 horas). ES también una buena ocasión para conocer la Zona-i, el nuevo espacio en el que los visitantes podrán recibir información, realizar actividades, y sobre todo votar y opinar sobre cuestiones científicas que afectan a su vida cotidiana, empleando con una infraestructura moderna, utilizando herramientas tecnológicas y digitales. Además, en el Aquarium , está estos día "World Press Photo 2011", la exposición de las mejores fotografías realizadas por fotoperiodistas de todo el mundo.

El desfile de cabezudos de famosos científicos, que en esta ocasión irán acompañados de malabaristas, un concierto de la Banda Municipal (12 horas) juegos, concursos y muchos otros entretenimientos completarán esta jornada festiva en el Parque de Santa Margarita.