25 mayo 2011

O Aquarium Finisterrae participará no proxecto europeo «Sea For Society»

[Ver nota en galego]—O programa está financiado con cargo aos fondos do FP7 e xestionado pola Dirección Xeral de Investigación e Innovación da Comisión Europea

O obxectivo do proxecto «Sea For Society» é promover, organizar e poñer en práctica actividades que permitan a diferentes axentes e ao público dialogar sobre os problemas e cuestións claves do uso do océano como fonte de recursos. Participan 21 institucións de 11 países. No Estado español, participamos os Museos Científicos Coruñeses e o Instituto Español de Oceanografía (Centro de A Coruña).

A financiación total ascende a 4.259.094 euros para un periodo de 42 meses. Ademais dos gastos con cargo ao capítulo xeral, ao Aquarium Finisterrae corresponderanlle 233.754 euros para organizar actividades de educación, o que contribuirá de xeito decisivo a manter seu programa educativo durante os próximos catro anos.


El Aquarium Finisterrae participará en el proyecto europeo «Sea For Society»
—El programa está financiado con cargo a los fondos del FP7 y gestionado por la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea
El objetivo del proyecto «Sea For Society» es promover, organizar y poner en práctica actividades que permitan a diferentes agentes y al público dialogar sobre los problemas y cuestiones claves del uso del océano como fuente de recursos. Participan 21 instituciones de 11 países. En el Estado español, participamos los Museos Científicos Coruñeses y el Instituto Español de Oceanografía (Centro de A Coruña).

La financiación total asciende a 4.259.094 euros para un periodo de 42 meses. Además de los gastos con cargo al capítulo general, al Aquarium Finisterrae le corresponderán 233.754 euros para organizar actividades de educación, lo que contribuirá de manera decisiva a mantener su programa educativo durante los próximos cuatro años.