08 junio 2011

A Domus acolle o xoves 9 de xuño a presentación dun libro sobre as loitas dos ecoloxistas en España

[Ver nota en galego]—"Ecologíada, 100 batallas. Medio ambiente y sociedade en la España reciente", de Pedro Costa Morata

O acto, que comezará ás 20 horas, será presentado por Xosé A. Fraga, director dos Museos Científicos Coruñeses, que dará paso ao autor, un veterano activista do ecoloxismo español que participou activamente no debate sobre a enerxía nuclear.
Ademais intervirán:

- Pencha Santasmarinas, ex líder da loita antinuclear en Xove (Lugo)
- Carlos Vales, director do CEIDA
- Félix Domínguez, sociólogo salesiano

Pedro Costa Morata (Aguilas, 1947), é profesor na Universidad
Politécnica de Madrid, e pertence ao pequeno grupo dos fundadores do movemento ecoloxista español. De ampla formación -enxeñeiro, sociólogo, xornalista- publicou o primeiro texto antinuclear, Nuclearizar España (1976), unha ampla revisión da situación ambiental española, Hacia la destrucción ecológica de España (1985), e unha análise crítica sobre o problema electromagnético, Electromagnetismo: silencioso, ubicuo, inquietante (1996), entre unha vintena de libros sobre temática ambiental ao longo e o ancho da xeografía española; a súa obra esténdese a un intenso labor como articulista e consultor ambiental. Foi galardoado co Premio Nacional
de Medio Ambiente
(1998).


"Ecologíada, 100 batallas"


Das loitas ecoloxistas en España non hai apenas relatos en primeira
persoa, e aquí reside a novidade desta Ecologíada, un texto no que
o autor-protagonista vai describindo, como experiencia directa, moitos (cen) dos máis notables conflitos que deron forza e personalidade ao movemento ecoloxista, un dos fenómenos sociais máis interesantes e transcendentes dos últimos corenta anos.

As "batallas" que se inclúen abranguen os campos máis clásicos dese
ecoloxismo -a loita antinuclear, a defensa do litoral, a crítica do
industrialismo- así como o moito máis novidoso rexeitamento ás instalacións electromagnéticas -antenas de telefonía móbil, liñas de alta tensión, transformadores eléctricos- e, por suposto, o proceso fundacional que configurou na década de 1970 a ideoloxía, a cosmovisión e a práctica organizativa ecoloxistas.


La Domus acoge el jueves 9 de junio la presentación de un libro sobre las luchas de los ecologistas en España

—"Ecologíada, 100 batallas. Medio ambiente y sociedad en la España reciente", de Pedro Costa Morata

El acto, que comenzará a las 20 horas, será presentado por Xosé A. Fraga, director de los Museos Científicos Coruñeses, que dará paso al autor, un veterano activista del ecologismo español que participó activamente en el debate sobre la energía nuclear.
Además intervendrán:

- Pencha Santasmarinas, ex líder de la lucha antinuclear en Xove (Lugo)
- Carlos Valles, director del CEIDA
- Félix Domínguez, sociólogo salesiano

Pedro Costa Morata
(Aguilas, 1947), es profesor en la Universidad
Politécnica de Madrid, y pertenece al pequeño grupo de los fundadores del movimiento ecologista español. De amplia formación -ingeniero, sociólogo, periodista- publicó el primer texto antinuclear, Nuclearizar España (1976), una amplia revisión de la situación ambiental española, Hacia la destrucción ecológica de España (1985), y un análisis crítico sobre el problema electromagnético, Electromagnetismo: silencioso, ubicuo, inquietante (1996), entre una veintena de libros sobre temática ambiental al largo y el ancho de la geografía española; su obra se extiende a uno intenso labor como articulista y consultor ambiental. Fue galardonado con el Premio Nacional de Medio Ambiente (1998).


"Ecologíada, 100 batallas"

De las luchas ecologistas en España no hay apenas relatos en primera
persona, y aquí reside la novedad de esta Ecologíada, un texto en el que
el autor-protagonista va describiendo, como experiencia directa, muchos (cien) de los más notables conflictos que dieron fuerza y personalidad al movimiento ecologista, uno de los fenómenos sociales más interesantes y trascendentes de los últimos cuarenta años.

Las "batallas" que se incluyen abarcan los campos más clásicos de ese
ecologismo -a lucha antinuclear, la defensa del litoral, la crítica del
industrialismo- así como el mucho más novedoso rechazo a las instalaciones electromagnéticas -antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión, transformadores eléctricos- y, por supuesto, el proceso fundacional que configuró en la década de 1970 la ideología, la cosmovisión y la práctica organizativa ecologistas.