20 junio 2011

A Domus celebra un taller experimental sobre fabricación de fármacos

[Ver nota en galego]– A actividade está englobada no proxecto europeo Xplore Health.

Os próximos 21 e 23 de xuño, terá lugar na Domus a actividade "Como se desenvolven os fármacos?".

Na primeira parte desta actividade realizarase un xogo de debate baixo o tema "Como accedemos aos tratamentos médicos?". Na segunda parte, de laboratorio aberto, os participantes realizarán unha experiencia para sintetizar un dos compoñentes dun fármaco contra o Parkinson.

Neste evento, que comezará ás 10:30 horas, participarán alumnos e profesores das escolas piloto do proxecto: IES Monte Castelo (Burela), IES Maximino Romero de Lema (Baio), IES Moncho Valcarce (As Pontes), IES David Buján (Cambre), IES Sardiñeira (A Coruña).

Xplore Health é un proxecto europeo coordinado polo Parque Científico de Barcelona para construír un portal online sobre a investigación máis actual en saúde. O portal contén ferramentas multimedia para implicar á poboación en xeral, e realizar actividades en museos de ciencia e escolas para estimular o interese da sociedade en investigación en saúde, e os seus aspectos legais, éticos e sociais.
 

Ao longo do proxecto organizaranse actividades en museos e escolas de toda Europa, organizadas por un comité formado por cinco membros que representan a diferentes museos:

- Domus, A Coruña, España
- Jardin des Sciences, Estrasburgo, Francia
- Copernicus Science Centre, Varsovia, Polonia
- Centre for Life, Newcastle, Reino Unido
- At-Bristol, Bristol, Reino Unido

Os primeiros contidos da web xa están dispoñibles en http://www.xplorehealth.eu

Máis información:
http://mc2coruna.org/xplorehealthLa Domus celebra un taller experimental sobre la fabricación de fármacos

– La actividad está englobada en el proyecto europeo Xplore Health.

Los próximos 21 y 23 de junio, tendrá lugar en la Domus la actividad "¿Cómo se desarrollan los fármacos?".

En la primera parte de esta actividad se realizará un juego de debate bajo el tema "¿Cómo accedemos a los tratamientos médicos?". En la segunda parte, de laboratorio abierto, los participantes realizarán una experiencia para sintetizar uno de los componentes de un fármaco contra el Parkinson.

En este evento, que comenzará a las 10:30 horas, participarán alumnos y profesores de las escuelas piloto del proyecto: IES Monte Castelo (Burela), IES Maximino Romero de Lema (Baio), IES Moncho Valcarce (As Pontes), IES David Buján (Cambre), IES Sardiñeira (A Coruña).

Xplore Health es un proyecto europeo coordinado por el Parque Científico de Barcelona para construir un portal online sobre la investigación más actual en salud. El portal contiene herramientas multimedia para implicar a la población en general, y realizar actividades en museos de ciencia y escuelas para estimular el interés de la sociedad en investigación en salud, y sus aspectos legales, éticos y sociales.
 

A lo largo del proyecto se organizarán actividades en museos y escuelas de toda Europa, organizadas por un comité formado por cinco miembros que representan a los diferentes museos:

- Domus, A Coruña, España
- Jardin des Sciences, Estrasburgo, Francia
- Copernicus Science Centre, Varsovia, Polonia
- Centre for Life, Newcastle, Reino Unido
- At-Bristol, Bristol, Reino Unido

Los primeros contenidos de la web ya están disponibles en http://www.xplorehealth.eu

Más información:
http://mc2coruna.org/xplorehealth