03 junio 2011

O Aquarium Finisterrae presenta a exposición fotográfica “Cores do Mar”, de Ángel Carracedo

[Ver nota en galego]-O salientable científico Ángel Carracedo estrea no Acuario coruñes a súa primeira exposición artística

A Sala Artista Invitad@ do Aquarium Finisterrae acolle a estrea neste ámbito do científico Ángel Carracedo, xenetista e catedrático de Medicinal Legal da Universidade de Santiago de Compostela. A primeira exposición artística desde gran científico, estará no Acuario da Coruña desde o 3 de xuño ata finais de agosto de 2001.

En palabras do autor:
“Ademais da xenética sempre me gustou o mar e a natureza, e desde neno aprendín a mergullar e a admirar as marabillas dos nosos fondos mariños, a súa riqueza biolóxica e as súas cores. Hai anos, vendo como, pouco a pouco, se estaba a perder o que tiñamos, intentei fotografar e facer un catálogo de toda esa diversidade por se os meus fillos non chegaban sequera a vela.

Esta é unha escolma de fotos dun aficionado, pero sobre todo dun namorado do noso mar que é moi consciente do esforzo que temos que facer todos para coidalo e preservar unha riqueza singular. Para min a súa beleza é difícil de igualar, e esta é unha razón máis para gozar del e aprender a entendelo porque canto mellor se coñece mais se lle quere”.


ÁNGEL CARRACEDO
Catedrático de Medicina Legal na Universidade de Santiago e director do Instituto de Ciencias Forenses da USC e da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (SERGAS).

Dirixe tamén o Centro Nacional de Xenotipado (Nodo USC). Publicou 10 libros e uns 350 artigos en revistas científicas de impacto, entre elas Nature, Nature Genetics e Science.

É membro de comités directivos ou asesores de numerosos organismos científicos, sociedades científicas e organismos reguladores en moitos países.

Recibiu numerosos premios entre eles a Medalla Castelao, a Medalla de Galicia, o premio Jaime I de Investigación, o Premio Galicia de Investigación, a medalla Galien, a Cruz ao Mérito Policial entre outros.


El Aquarium Finisterrae presenta la exposición fotográfica «Colores del Mar», de Ángel Carracedo
-El salientable científico Ángel Carracedo estrena en el Acuario coruñes su primera exposición artística
La Sala Artista Invitad@ del Aquarium Finisterrae acoge el estreno en este ámbito del científico Ángel Carracedo, genetista y catedrático de Medicinal Legal de la Universidad de Santiago de Compostela. La primera exposición artística de este gran científico estará en el Acuario de A Coruña desde el 3 de junio hasta finales de agosto de 2001.

En palabras del autor:
«Además de la genética siempre me gustó el mar y la naturaleza, y desde niño aprendí a sumergirme y a admirar las maravillas de nuestros fondos marinos, su riqueza biológica y sus colores. Hace años, viendo como, poco a poco, se estaba perdiendo lo que teníamos, intenté fotografiar y hacer un catálogo de toda esa diversidad por si mis hijos no llegaban siquiera a verla.

Esta es una antología de fotos de un aficionado, pero sobre todo de un enamorado de nuestro mar que es muy consciente del esfuerzo que tenemos que hacer todos para cuidarlo y preservar una riqueza singular. Para mí su belleza es difícil de igualar, y esta es una razón más para disfrutar de él y aprender a entenderlo porque cuanto mejor se conoce mas se le quiere».


ÁNGEL CARRACEDO
Catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Santiago y director del Instituto de Ciencias Forenses de la USC y de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica (SERGAS).

Dirige también el Centro Nacional de Xenotipado (Nodo USC). Publicó 10 libros y unos 350 artículos en revistas científicas de impacto, entre ellas Nature, Nature Genetics y Science.

ES miembro de comités directivos o asesores de numerosos organismos científicos, sociedades científicas y organismos reguladores en muchos países.

Recibió numerosos premios entre ellos la Medalla Castelao, la Medalla de Galicia, el premio Jaime I de Investigación, el Premio Galicia de Investigación, la medalla Galien, la Cruz al Mérito Policial entre otros.