17 junio 2011

Os Museos Científicos Coruñeses distribúen gratis o monográfico informativo "Accidente nuclear"

[Ver nota en galego]—A distribución realizarase o sábado 18 de xuño cos xornais La Voz de Galicia, El Ideal Gallego e La Opinión
—Desde o luns 20 de xuño a monografía está dispoñible en formato dixital, para ver e descargar gratis no e-Museo de mc2


Na segunda metade do século XX moitos países apostaron pola enerxía nuclear como alternativa aos combustibles fósiles. Aínda que a seguridade das centrais nucleares e os seus residuos sempre foi obxecto de polémica, nos últimos anos a súa valoración social mellorou grazas a que non contribúen ao cambio climático. Con todo, o accidente da central de Fukushima reavivou un intenso debate con implicacións sociais, políticas e económicas.

Coa súa undécima monografía de comunicación científica, os Museos Científicos Coruñeses queren dar respostas ás inquedanzas dos cidadáns sobre o tema.

"Accidente nuclear" dá respostas breves, concretas e nunha linguaxe comprensible para todos os cidadáns, a preguntas como:
—Pode afectarnos o escape de radiación de Fukushima?
—Cales son as diferenzas entre os problemas das centrais de Fukushima e a de Chernobil?
—Canto custa o quilovatio-hora de electricidade nuclear e como se compara coa xerada por outras fontes?
—Como se propaga a radioactividade?
—Por qué é perigoso o cesio 137 producido nunha reacción nuclear e non o é o carbono 14 da natureza?
—Canto tempo pasa ata que os residuos deixan de ser perigosos?
—Merece a pena o uso desta enerxía fronte ao risco que supón un fallo como os que xa sucederon?

Ademais a información acompáñase de imaxes e gráficos que contribúen a comprender mellor os contidos.
Este monogáfico está dirixido a toda a poboación e cóntase para a súa distribución coa colaboración dos diarios La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, e La Opinión.

Unha publicación realizada co patrocinio de Novacaixagalicia.


Los Museos Científicos Coruñeses distribuyen gratis el monográfico informativo "Accidente nuclear"

—La distribución se realizará el sábado 18 de junio con los periódicos La Voz de Galicia, El Ideal Gallego y La Opinión
—Desde el lunes 20 de junio la monografía está disponible en formato digital, para ver y descargar gratis en el e-Museo de mc2


En la segunda mitad del siglo XX muchos países apostaron por la energía nuclear cómo alternativa a los combustibles fósiles. Aunque la seguridad de las centrales nucleares y sus residuos siempre fue objeto de polémica, nos últimos años su valoración social mejoró gracias a que no contribuyen al cambio climático. Con todo, el accidente de la central de Fukushima reavivó un intenso debate con implicaciones sociales, políticas y económicas.

Con su undécima monografía de comunicación científica, los Museos Científicos Coruñeses quieren dar respuestas a las inquietudes de los ciudadanos sobre el tema.

"Accidente nuclear" da respuestas breves, concretas y en un lenguaje comprensible para todos los ciudadanos, la preguntas como:
—¿Puede afectarnos el escape de radiación de Fukushima?
—¿Cuáles son las diferencias entre los problemas de las centrales de Fukushima y la de Chernobil?
—¿Cuanto cuesta el kilovatio-hora de electricidad nuclear y como se compara con la generada por otras fuentes?
—¿Como se propaga la radiactividad?
—¿Por qué es peligroso el cesio 137 producido en una reacción nuclear y no lo es el carbono 14 de la naturaleza?
-¿Cuanto tiempo pasa hasta que los residuos dejan de ser peligrosos?
—¿Merece la pena el uso de esta energía frente al riesgo que supone un fallo como los que ya sucedieron?

Además la información se acompaña de imágenes y gráficos que contribuyen a comprender mejor los contenidos.
Este monogáfico está dirigido a toda la población y se cuenta para su distribución con la colaboración de los diarios La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, y La Opinión.

Una publicación realizada con el patrocinio de Novacaixagalicia.