24 junio 2011

Os Museos Científicos Coruñeses distribúen gratis un monográfico informativo sobre enerxía solar

[Ver nota en galego]– A distribución realizarase o domingo 26 de xuño

A preocupación polo quecemento climático e o encarecemento dos combustibles fósiles dirixiu o interese da población cara as fontes de enerxía pouco contaminantes. E, especialmente, cara a aquelas que están baseadas en recursos naturais renovables, como son a radiación solar e o vento.

Esta publicación ofrece aos cidadáns respostas de xeito breve, concreto e nunha linguaxe comprensible a preguntas como "Sería posible o uso de enerxía solar como fonte principal de enerxía para a produción de electricidade?", "Podese dispor de toda a enerxía necesaria para unha vivenda a partires da enerxía solar?", "Cantas familias poden abastecerse coa producción actual de enerxía solar en España?", "Por qué a enerxía solar é tan cara?", "Cómo funciona un panel solar?".

A información, elaborada nos Museos Científicos, acompáñase de imaxes e gráficos que contribúen a comprender mellor os contidos.

Esta publicación está dirixida a toda a poboación e cóntase para a súa distribución coa colaboración dos diarios La Voz de Galicia, El Ideal Gallego e La Opinión.

Publicación realizada co patrocinio da Deputación da Coruña e a colaboración de Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña e Novacaixagalicia.

Interactivo sobre enerxía solar
Os Museos Científicos Coruñeses celebraron o inicio do verán coa estrea dun recurso interactivo sobre enerxía solar no seu eMuseo. Inclúe un xogo, un vídeo, un test e información abundante. Pode accederse na dirección: http://mc2coruna.org/emuseo/?woo_extras=a-enerxia-solar

Los Museos Científicos Coruñeses distribuyen gratis un monográfico informativo sobre energía solar

– La distribución se realizará el domingo 26 de junio

La preocupación por el calentamiento climático y el encarecimiento de los combustibles fósiles ha dirigido el interés de la población hacia las fuentes de energía poco contaminantes. Y, especialmente, hacia aquellas que están basadas en recursos naturales renovables, como son la radiación solar y el viento.

Esta publicación ofrece a los ciudadanos respuestas de manera breve, concreta y en un lenguaje comprensible a preguntas como "¿Sería posible el uso de energía solar como fuente principal de energía para la producción de electricidad?", "¿Se puede disponer de toda la energía necesaria para una vivienda a partir de la energía solar?", "¿Cuántas familias pueden abastecerse con la producción actual de energía solar en España?", "¿Por qué la energía solar es tan cara?", "¿Cómo funciona un panel solar?".

La información, elaborada en los Museos Científicos, se acompaña de imágenes y gráficos que contribuyen a comprender mejor los contenidos.

Esta publicación está dirigida a toda la población y se cuenta para su distribución con la colaboración de los diarios La Voz de Galicia, El Ideal Gallego y La Opinión.

Publicación realizada con el patrocinio de la Diputación de A Coruña y la colaboración de Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña y Novacaixagalicia.

Interactivo sobre energía solar
Los Museos Científicos Coruñeses celebraron el inicio del verano con el estreno de un recurso interactivo sobre energía solar en su eMuseo. Incluye un juego, un vídeo, un test e información abundante. Puede accederse en la dirección: http://mc2coruna.org/emuseo/?woo_extras=a-enerxia-solar