07 julio 2011

O e-Museo supera os 100 recursos divulgativos grazas á participación dos internautas

Ver nota completa: español | galego


– O espazo online lanzado o 13 de xuño polos Museos Científicos Coruñeses (=mc2) combina recursos propios con contidos achegados polos cidadáns
– O e-Museo (http://mc2coruna.org/emuseo) pon en valor o traballo desenvolvido pola triloxía científica da Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae durante máis de 25 anos


En algo máis de 20 días, o e-Museo dos Museos Científicos Coruñeses superou os 100 recursos divulgativos entre contidos propios e os achegados por internautas. Un número que crece cada día coa continua recompilación do material xerado polos outros tres Museos Científicos –Casa das Ciencias, Domus e Aquarium Finisterrae– xunto co material achegado polos internautas.

Desde que o pasado 13 xuño abriu as súas fiestras, o e-Museo recibiu 11 vídeos desde diferentes partes do mundo, que se suman aos contidos propios recompilados até a data: vídeos (13), cadernos (6), interactivos (6), exposicións online (5), e-Guías (4), conferencias en mp3 (37), premios (7), ademais das súas recoñecidas monografías de comunicación científica (12). Entre os novos recursos do e-Museo inclúese tamén un blog (http://www.wikiteca.org) que comenta a ciencia que sae nas noticias e afecta á vida cotiá.

O obxectivo do e-Museo é converterse nunha biblioteca online de referencia de recursos de comunicación científica para divulgadores, educadores, xornalistas e tamén público xeneral. A aspiración é transcender máis aló do ámbito local e nacional, e ser un referente en Latinoamérica.

Os temas que trata o e-Museo son moi variados, interdisciplinares e complementan o temario escolar, con especial atención a cuestións científicas que espertan preocupación na sociedade, como o cambio climático, a enerxía nuclear, a clonación, as alertas alimentarias, os efectos dos teléfonos móbiles sobre a saúde ou os riscos da gripe pandémica.

O museo participativo
O e-Museo está aberto á participación dos internautas. Os Museos Científicos Coruñeses convidan o público a que contribúa a construír o e-Museo enviando os seus propios vídeos con contido científico ou recomendando os seus vídeos favoritos de YouTube ou Vimeo.

Web 2.0 e redes sociais
O e-Museo consolida unha liña de traballo dos Museos Científicos Coruñeses (=mc2), que fai cinco anos comezaron a utilizar os servizos Web 2.0 e as redes sociais como ferramentas para comunicar a ciencia. O material de maior éxito neste ámbito é o vídeo "Polbos: suave intelixencia", producido no Aquarium Finisterrae e que en xuño superou o millón de visitas en YouTube.

=======
Captura de pantalla da portada do e-Museo do 6 de xullo:
http://www.flickr.com/photos/casaciencias/5911301949/in/photostream

Máis información:
http://mc2coruna.org/emuseo
http://mc2coruna.org


El e-Museo supera los 100 recursos divulgativos gracias a la participación de los internautas

— El espacio online lanzado el 13 de junio por los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) combina recursos propios con contenidos aportados por los ciudadanos
— El e-Museo (http://mc2coruna.org/emuseo) pone en valor el trabajo desarrollado por la trilogía científica de la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae durante más de 25 años

En algo más de 20 días, el e-Museo de los Museos Científicos Coruñeses ha superado los 100 recursos divulgativos entre contenidos propios y los aportados por internautas. Un número que crece cada día con la continua recopilación del material generado por los otros tres Museos Científicos –Casa de las Ciencias, Domus y Aquarium Finisterrae– junto con el material aportado por los internautas.

Desde que el pasado 13 junio abrió sus “ventanas”, el e-Museo ha recibido 11 vídeos desde diferentes partes del mundo, que se suman a los contenidos propios recopilados hasta la fecha: vídeos (13), cuadernos (6), interactivos (6), exposiciones online (5), e-Guías (4), conferencias en mp3 (37), premios (7), además de sus reconocidas monografías de comunicación científica (12). Entre los nuevos recursos del e-Museo se incluye también un blog (http://www.wikiteca.org) que comenta la ciencia que sale en las noticias y afecta a la vida cotidiana.

El objetivo del e-Museo es convertirse en una biblioteca online de referencia de recursos de comunicación científica para divulgadores, educadores, periodistas y también público general. La aspiración es trascender más allá del ámbito local y nacional, y ser un referente en Latinoamérica.

Los temas que trata el e-Museo son muy variados, interdisciplinares y complementan el temario escolar, con especial atención a cuestiones científicas que despiertan preocupación en la sociedad, como el cambio climático, la energía nuclear, la clonación, las alertas alimentarias, los efectos de los teléfonos móviles sobre la salud o los riesgos de la gripe pandémica.

El museo participativo
El e-Museo está abierto a la participación de los internautas. Los Museos Científicos Coruñeses invitan al público a que contribuya a construir el e-Museo enviando sus propios vídeos con contenido científico o recomendando sus vídeos favoritos de YouTube o Vimeo.

Web 2.0 y redes sociales
El e-Museo consolida una línea de trabajo los Museos Científicos Coruñeses (=mc2), que hace cinco años comenzaron a utilizar los servicios Web 2.0 y las redes sociales como herramientas para comunicar la ciencia. El material de mayor éxito en este ámbito es el vídeo "Pulpos: suave inteligencia", producido en el Aquarium Finisterrae y que en junio superó el millón de visitas en YouTube.

=======
Captura de pantalla de la portada del e-Museo del 6 de julio:
http://www.flickr.com/photos/casaciencias/5911301949/in/photostream

Más información:
http://mc2coruna.org/emuseo
http://mc2coruna.org


01 julio 2011

O Planetario da Casa das Ciencias presenta "La niña que sabía caminar al revés"

Ver nota completa: español | galego


– Unha produción do Planetario de Pamplona adaptada ao planetario dixital da Casa das Ciencias, pensada para nenos e nenas de entre 4 e 7 anos
>> Ver horarios de proxección

A protagonista desta historia é un personaxe moi especial. Coñece os segredos que garda a Lúa, que sabe escoitar ás mareas e adoita falar coas árbores. Pero o que máis lle gusta facer é comer torta cos seus amigos mentres contempla o ceo estrelado. Quizá por iso fai tempo que aprendeu a camiñar ao revés, para poder ter sempre o ceo baixo os seus pés.

"La niña que sabía caminar al revés" é un conto boca abaixo, unha historia dada a volta que quere invitarnos a contemplar o que nos rodea desde un novo punto de vista. Aquí todo é diferente, e alí onde antes viamos soamente chan, agora quizá podamos ver o ceo. Este programa de planetario ten unha duración de 30 minutosEl Planetario de la Casa de las Ciencias presenta "La niña que sabía caminar al revés"

– Una producción del Planetario de Pamplona adaptada al planetario digital de la Casa de las Ciencias, pensada para niños y niñas de entre 4 y 7 años.
>> Ver horarios de proyección


La protagonista de esta historia es un personaje muy especial. Conoce los secretos que guarda la Luna, que sabe escuchar las mareas y suele hablar con los árboles. Pero lo que más le gusta hacer es comer tarta con sus amigos mientras contempla el cielo estrellado. Quizá por eso hace tiempo que aprendió a caminar al revés, para poder tener siempre el cielo bajo sus pies.

"La niña que sabía caminar al revés" es un cuento boca abajo, una historia dada la vuelta que quiere invitarnos a contemplar lo que nos rodea desde uno nuevo punto de vista. Aquí todo es diferente, y allí donde antes veíamos solamente suelo, ahora quizá podamos ver el cielo. Este programa de planetario tiene una duración de 30 minutos.