07 julio 2011

O e-Museo supera os 100 recursos divulgativos grazas á participación dos internautas

[Ver nota en galego]– O espazo online lanzado o 13 de xuño polos Museos Científicos Coruñeses (=mc2) combina recursos propios con contidos achegados polos cidadáns
– O e-Museo (http://mc2coruna.org/emuseo) pon en valor o traballo desenvolvido pola triloxía científica da Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae durante máis de 25 anos


En algo máis de 20 días, o e-Museo dos Museos Científicos Coruñeses superou os 100 recursos divulgativos entre contidos propios e os achegados por internautas. Un número que crece cada día coa continua recompilación do material xerado polos outros tres Museos Científicos –Casa das Ciencias, Domus e Aquarium Finisterrae– xunto co material achegado polos internautas.

Desde que o pasado 13 xuño abriu as súas fiestras, o e-Museo recibiu 11 vídeos desde diferentes partes do mundo, que se suman aos contidos propios recompilados até a data: vídeos (13), cadernos (6), interactivos (6), exposicións online (5), e-Guías (4), conferencias en mp3 (37), premios (7), ademais das súas recoñecidas monografías de comunicación científica (12). Entre os novos recursos do e-Museo inclúese tamén un blog (http://www.wikiteca.org) que comenta a ciencia que sae nas noticias e afecta á vida cotiá.

O obxectivo do e-Museo é converterse nunha biblioteca online de referencia de recursos de comunicación científica para divulgadores, educadores, xornalistas e tamén público xeneral. A aspiración é transcender máis aló do ámbito local e nacional, e ser un referente en Latinoamérica.

Os temas que trata o e-Museo son moi variados, interdisciplinares e complementan o temario escolar, con especial atención a cuestións científicas que espertan preocupación na sociedade, como o cambio climático, a enerxía nuclear, a clonación, as alertas alimentarias, os efectos dos teléfonos móbiles sobre a saúde ou os riscos da gripe pandémica.

O museo participativo
O e-Museo está aberto á participación dos internautas. Os Museos Científicos Coruñeses convidan o público a que contribúa a construír o e-Museo enviando os seus propios vídeos con contido científico ou recomendando os seus vídeos favoritos de YouTube ou Vimeo.

Web 2.0 e redes sociais
O e-Museo consolida unha liña de traballo dos Museos Científicos Coruñeses (=mc2), que fai cinco anos comezaron a utilizar os servizos Web 2.0 e as redes sociais como ferramentas para comunicar a ciencia. O material de maior éxito neste ámbito é o vídeo "Polbos: suave intelixencia", producido no Aquarium Finisterrae e que en xuño superou o millón de visitas en YouTube.

=======
Captura de pantalla da portada do e-Museo do 6 de xullo:
http://www.flickr.com/photos/casaciencias/5911301949/in/photostream

Máis información:
http://mc2coruna.org/emuseo
http://mc2coruna.org


El e-Museo supera los 100 recursos divulgativos gracias a la participación de los internautas

— El espacio online lanzado el 13 de junio por los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) combina recursos propios con contenidos aportados por los ciudadanos
— El e-Museo (http://mc2coruna.org/emuseo) pone en valor el trabajo desarrollado por la trilogía científica de la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae durante más de 25 años

En algo más de 20 días, el e-Museo de los Museos Científicos Coruñeses ha superado los 100 recursos divulgativos entre contenidos propios y los aportados por internautas. Un número que crece cada día con la continua recopilación del material generado por los otros tres Museos Científicos –Casa de las Ciencias, Domus y Aquarium Finisterrae– junto con el material aportado por los internautas.

Desde que el pasado 13 junio abrió sus “ventanas”, el e-Museo ha recibido 11 vídeos desde diferentes partes del mundo, que se suman a los contenidos propios recopilados hasta la fecha: vídeos (13), cuadernos (6), interactivos (6), exposiciones online (5), e-Guías (4), conferencias en mp3 (37), premios (7), además de sus reconocidas monografías de comunicación científica (12). Entre los nuevos recursos del e-Museo se incluye también un blog (http://www.wikiteca.org) que comenta la ciencia que sale en las noticias y afecta a la vida cotidiana.

El objetivo del e-Museo es convertirse en una biblioteca online de referencia de recursos de comunicación científica para divulgadores, educadores, periodistas y también público general. La aspiración es trascender más allá del ámbito local y nacional, y ser un referente en Latinoamérica.

Los temas que trata el e-Museo son muy variados, interdisciplinares y complementan el temario escolar, con especial atención a cuestiones científicas que despiertan preocupación en la sociedad, como el cambio climático, la energía nuclear, la clonación, las alertas alimentarias, los efectos de los teléfonos móviles sobre la salud o los riesgos de la gripe pandémica.

El museo participativo
El e-Museo está abierto a la participación de los internautas. Los Museos Científicos Coruñeses invitan al público a que contribuya a construir el e-Museo enviando sus propios vídeos con contenido científico o recomendando sus vídeos favoritos de YouTube o Vimeo.

Web 2.0 y redes sociales
El e-Museo consolida una línea de trabajo los Museos Científicos Coruñeses (=mc2), que hace cinco años comenzaron a utilizar los servicios Web 2.0 y las redes sociales como herramientas para comunicar la ciencia. El material de mayor éxito en este ámbito es el vídeo "Pulpos: suave inteligencia", producido en el Aquarium Finisterrae y que en junio superó el millón de visitas en YouTube.

=======
Captura de pantalla de la portada del e-Museo del 6 de julio:
http://www.flickr.com/photos/casaciencias/5911301949/in/photostream

Más información:
http://mc2coruna.org/emuseo
http://mc2coruna.org